Spelling controle

From wiki.breedveld.net
Jump to: navigation, search

Capgemini OpenSource-PPT work-space (project dashboard)

Spelling controle

Welke talen zijn geïnstalleerd:

sudo locale -a

installeer de Nederlandse "locale"

sudo su -
cd /usr/share/locales
dpkg-reconfigure locales
./install-language-pack nl
dpkg-reconfigure locales

Firefox
In Firefox, installeer het Nederlandse woordenboek:
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/search?q=woordenboek+nederlands
(let op dat Firefox herstart moet zijn na locale aanpassingen)
Het handigste werkt het om ook de locale-switcher te installeren:
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/search?q=Quick+Locale+Switcher
Na installatie zie je rechts onderin Firefox de geselecteerde taal.

Open Office
input nodig ?